เล่นกีฬาผลบอลเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี

เล่นกีฬาผลบอลเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี

ผลบอล

กีฬาฟุตบอลได้มีการเริ่มเล่นในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานยาเธอ และข้าราชบริพารไปศึกษาวิชาการที่ประเทศอังกฤษ และผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยคนแรกคือ ครูเทพหรือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งท่านได้แต่งเพลงกราวกีฬาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการกล่าวถึงเรื่องน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง เพื่อให้นักกีฬาเล่นกีฬา ผลบอล กันด้วยความสนุกสนาน และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลครั้งแรกในประเทศไทยได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2444 โดยมีกติกาว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชายที่อายุไม่เกิน 20 ปี ใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ภายใต้การดำเนินการจัดการแข่งขันของกรมศึกษาธิการ สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน 3 ปี จะได้รับโล่รางวัลเป็นการตอบแทน ความเจริญก้าวหน้าของฟุตบอลในประเทศไทยได้แผ่ขยายกว้างขวางมากขึ้น กระจายไปทั่วประเทศไปยังสโมสรกีฬาต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6

โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและทรงมีพระบรมราชโองการก่อตั้งสโมสรคณะฟุตบอลสยามขึ้นมา โดยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเล่นฟุตบอลเอง รัชกาลที่ 6 ได้ทรงมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามดังต่อไปนี้ คือเพื่อให้ผู้เล่นมีพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี เพื่อก่อให้เกิดไหวพริบและเป็นกีฬาที่ประหยัดดี เพื่อเป็นการศึกษากลยุทธ์ในการรุกและรับเช่นเดียวกับกองทัพทหาร

ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผลักดันให้สมาคมฟุตบอลแห่งสยามเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ จากสภาพการณ์ในปัจจุบันสมาคมฟุตบอลได้สร้างเกียรติยศและชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏแก่มวลสมาชิกฟุตบอลนานาชาติ แสดงว่าสมาคมฟุตบอลของไทยได้บริหารทีมฟุตบอลให้เป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับของเอเชียในปัจจุบัน

โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการวางแผนพัฒนาทีมฟุตบอลให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จัดการฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอล โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อม เพื่อให้ผลการแข่งขัน ผลบอลในประเทศ ออกมาดี รวมถึงการจ้างโค้ชมาดูแลทีมฟุตบอลในระดับฟุตบอลอาชีพอีกด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. 2499 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีสิทธิ์ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 16

นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มรสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และใน พ.ศ. 2511 สมาคมฟุตบอลได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่ประเทศเม็กซิโก เราชาวไทยทุกคนจึงควรสนับสนุนฟุตบอลให้เป็นกีฬาอีกประเภทที่สร้างนักกีฬา ผลบอล ที่ดี มีศักยภาพ เล่นดี และเก่งออกสู่สายตาแฟนบอลทั่วโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *